Vlakke bedrijfsvloer hoogbouw magazijn klasse DIN 15185
Vlakke Bedrijfsvloeren

Vlakheid bedrijfsvloeren is maatwerk:

Vlakheid van een bedrijfsvloer is als een maatwerkpak!
Het pak moet niet alleen mooi zijn , maar vooral prettig zitten, aangepast zijn aan de gelegenheid waarvoor u het koopt en het liefst niet meer kosten dan nodig!

Met bedrijfsvloeren is het niet anders!
Een showroomvloer vraagt om een hele mooie en strakke afwerking van de betonvloer maar vraagt minder aandacht aan de vlakheid. Wanneer u bulkgoederen direct op de bedrijfsvloer stort dan is juist de sterkte van uw vloer misschien wel heel belangrijk maar vlakheid en uiterlijk niet. Maar in logistieke centra met veel bewegingen zijn vlakke bedrijfsvloeren essentieel! Wanneer de vloer in een hoogbouw magazijn ligt waar een VNA truck met hogesnelheden doorheen moet kunnen rijden dan is de vlakheid een van de meest belangrijke criteria.

VNA gangen, DIN 15185 meting, vlakheid bedrijfsvloeren, controle
Vlakheidsmeting, controle vlakheid bedrijfsvloer, inmeten bedrijfsvloer
vloermeting, vlakheids controle, DIN 15185, TV204 TR34, VDMA

Bewuste keuze/advies:
Het is dus belangrijk om te bepalen voor welke bedrijfsdoeleinden de vloer geschikt moet zijn.
Wanneer deze keuze is bepaald dan kan worden gekeken welke norm het meest geschikt is om de gewenste kwaliteiten van de vloer vast te leggen. Deze norm wordt dan opgenomen in de opdracht aan de aannemer / vloeren leverancier.

Norm bepaald ook controle methodiek:
Let op! Met het kiezen van de norm wordt ook de controle methodiek van de vloer vastgelegd. Het kan zijn dat de norm op zich voldoet maar dat de vloer (gedeeltelijk) niet voldoet omdat de norm teveel speling bied. Laat u zich dus goed voorlichten over de te hanteren norm en hoe deze zal worden gecontroleerd. Bepaal desnoods aanvullende bepalingen in de opdracht zodat u zeker weet dat uw wensen goed zijn vastgelegd.

Meetmethoden t.a.v. de vlakheidtoleranties:
De meetmethoden t.b.v. de controle van de vlakheidtoleranties op een betonvloer verschillen per vlakheidsnorm. Bij sommige normen is deze zelfs niet exact omschreven waar te meten en hoe resultaten dienen te worden geïnterpreteerd. Mede hierdoor is het dus van groot belang dat de opdrachtgever goed laat vastleggen welke criteria belangrijk voor hem zijn.

Veel meten is veel weten:
Moru hanteert een meetmethodiek waarbij de meetpunten waarop de vloerhoogtes worden gemeten op een kleiner raster dan gebruikelijk (tot 25*25 cm) liggen. Dit doen wij om te voorkomen dat eventuele grote niveau verschillen in een vloer net buiten een gekozen referentie gebied valt en dus niet meetelt in de beoordeling van de vloer. De meetpunten worden gemeten en vastgelegd met een 3D lasertoestel in combinatie met een prisma. De hoeveelheid data per m2 (25 meetpunten) geven een zeer gedetailleerd beeld van de vloer. Door te werken met deze hoeveelheid data kan bekeken worden of de vloer aan de norm voldoet maar ook of deze aan de door de opdrachtgever gestelde criteria voldoet. Daar deze data digitaal wordt vastgelegd kan elke bestaande norm hiermee ook worden getoetst inclusief eventuele ander vastgelegde afspraken.

Software:
Moru beschikt over software waarmee de verzamelde data direct kan worden vergeleken met de meest voorkomende normen. Dit geld o.a. voor de volgende normen: NEN 2747, DIN 18202, TV204 van het WTCB, TR34, Free Movement FM2003, table 4.2 (UK), DIN 15185. Nadat de verzamelde data (meetpunten met hoogte per punt) is vergeleken is meteen duidelijk of de vloer voldoet aan de betreffende norm of dat er afwijkingen zijn geconstateerd.

Inzicht in correctie mogelijkheden:
Wanneer de vloer onverhoopt niet voldoet aan de norm en/of wensen van de opdrachtgever dan is het van belang om inzicht te hebben in de correctie mogelijkheden. De data uit de hierboven omschreven meet methodiek geeft ook gelijk inzicht in deze correctie mogelijkheden!
Met de beschikbare software kan Moru visueel inzichtelijk maken hoe de vloer er bij ligt en waar welke afwijkingen zich bevinden. Hiermee ligt gelijk al vast waar de vloer omhoog of omlaag moet om wel aan de norm of de wensen van de opdrachtgever te voldoen.

Voorbeeld project:
Bij het onderstaande voorbeeld werd er een betonvloer aangebracht waarbij de opdracht niet aansloot bij uiteindelijk benodigde hoogte en vlakheid. Uit een eerste meting door de aannemer bleek al dat er afwijkingen tot 17 mm boven maximale hoogte van de vloer in de vloer zaten.
Aan Moru werd gevraagd of wij de vloer op een klein raster wilden inmeten zodat inzichtelijk werd waar er wat gecorrigeerd moest worden.

tabel-vloerpeil-3
vloerpeil-3
tabel-vloerpeil-2
vloerpeil-2
tabel-vloerpeil-3
vloerpeil-3

U ziet dus drie voorbeelden waarbij op de zelfde data het gewenste vloerpeil wordt aangepast. Door de vloeren te laten “vollopen met water” ontstaat er een duidelijk visueel onderscheid tussen te gewenst peil (groen) en te laag (water/blauw). In het groene gebied liggen dan ook de te hoog gelegen vloerdelen, deze kleuren van geel naar rood. In een bijbehorende tabel wordt zichtbaar hoe groot het oppervlak is, in volume en m2 wat er van de vloer af moet (omlaag) en in volume en m2 wat er aangevuld/geëgaliseerd moet worden.

Omhoog of omlaag?:
De aannemer diende een vlakke vloer op een aangegeven hoogte op te leveren maar na de metingen door Moru bleek dat de vloer zowel in de hoogte als in de diepte afweek van de eis. Voor de hoge punten kon Moru de oplossing bieden, namelijk de vloer, daar waar deze te hoog lag, af te frezen tot het gewenste niveau. Voor de lage punten gold dat deze moesten worden uitgevuld met egaline.

Op basis van de vloerhoogtes op de meetpunten die in de data vastgelegd waren kon Moru nu aan de aannemer laten zien welke hoeveelheid er gefreesd moest worden en welke hoeveelheid er geëgaliseerd moest worden bij welk vloerpeil. Zo kon de aannemer dus ook calculeren welke frees– en egalisatie kosten hij zou hebben bij welke vloerpeil en hierover met zijn opdrachtgever overleggen.

Deze technieken kunnen wij digitaal gestuurd uitvoeren:

Door ons gecorrigeerde projecten:

Start typing and press Enter to search