Frezen slider2
Frees Technieken

Betonvloer omlaag of vlak? Moru freest het met gemak!

Betonfrezen is op zich geen unieke bezigheid. Er worden dagelijks door vele bedrijven vele vloeren gefreesd. Uniek is echter wel de samenstelling van het machine park waarover Moru beschikt om betonvloeren op de juiste manier en zo snel mogelijke manier te frezen.

Beton frees, beitelfrees, beton frezen, betonvloer frezen, frezenOp de afbeelding hiernaast Ziet u een voorbeeld van een freeskop voorzien van “beitels”.
Dit soort frezen wordt ingezet wanneer er in een arbeidsgang veel materiaal moet worden weggehaald. Bijvoorbeeld bij het affrezen van één of meerdere centimeters betonvloer.

frezen, affrezen, vloer frezen, beton frezen, coatings verwijderen, coatings affrezenOp de afbeelding hiernaast een voorbeeld van een lamellen freestrommel. Dit type frees wordt ingezet voor bijvoorbeeld het opruwen van betonvloeren of het verwijderen van op de betonvloer aanwezige coatings.

Voor het frezen van beton is vooral de keuze van de juiste machine die nodig is om het gewenste resultaat te behalen. Buiten het resultaat is ook de snelheid van het werken zéér belangrijk. Immers, hoe sneller de freesklus is uitgevoerd, hoe sneller de overlast van het werk verdwijnt en des te sneller de opdrachtgever verder kan op het werk.

Vooral bij het frezen van betonvloeren wordt de snelheid (= m2 * mm1 in diepte) bepaald door het gewicht van de freesmachine. Het is echter, in verband met de constructieve draagkracht van de te bewerken vloer lang niet altijd mogelijk om zomaar de zwaarste machine in te zetten.

Juist hierin schuilt het unieke van het freesmachine park van Moru doordat wij over een machine park beschikken dat voor elk toegestane gewicht van 60 kg tot 4,5 ton beschikt over de meest geschikte freesmachine.

Toepassingen:

De door Moru toegepaste freestechnieken kunnen worden ingezet op verschillende oppervlakken zoals:

 • Beton
 • Asfalt
 • Zandcement
 • Betonvloeren
 • Troffelmortel vloeren
 • Gietasfalt

Ons uitgebreide machinepark zorgt ervoor dat wij voor elke toepassing en locatie de geschikte freesmachine kunnen inzetten.

freesmachine, frezen, vloer frezen, betonvloer frezen, betonvloer affrezen
450 kg frees
Frezen, beton frezen, betonvloer frezen, betonvloeren frezen, beton affrezen
1,6 tons frees
4tonsBetonfrees
4, 5 tons frees
SitOnLamellenBetonfrees
Sit-On frees voor grote oppervlakken

Digitaal aangestuurd:
Verder kunnen een aantal van deze machines de freeswerkzaamheden ook nog eens geheel digitaal gestuurd voor u uitvoeren zodat uw vloer absoluut op het juiste peil wordt afgefreesd.

Dus een betonvloer frezen doet u met Moru omdat u dan weet dat:

 • U de juiste machines over uw vloer krijgt
 • Het werk binnen een zo kort mogelijk doorlooptijd wordt uitgevoerd
 • Uw vloer op het juiste niveau wordt afgewerkt
 • Zo min mogelijk schade aan uw vloer dus besparing bij egalisatie.

Door de juiste investeringen in mensen en machines heeft Moru zich in de afgelopen jaren tot een echte frees specialist bij het frezen tot 4,5 ton ontwikkeld!!
Met machines vanaf zo’n 60 kg t/m machines van zo’n 4,5 ton kan Moru elke freesklus aan! En!: door dit complete machinepark is Moru ook in staat om voor elke vraag de juiste machine en freesmethode in te zetten.

Voor elke klus de juiste frees!

 1. Een kleinere freesmachine (van 60 tot 450kg) met slaglamellen voor opdrachten in kleine ruimtes of met een zeer beperkt toegestane vloerdruk .
 2. Voor grotere betonvloeren met een beperk toegestane vloerdruk kan Moru Schuurservices de BMP-4000 (1600 kg) beitelfrees machine inzetten en toch tot 30 mm in één arbeidsgang affrezen!!
 3. Voor het echte zware werk (tot 4,5 ton) hebben wij de een krachtige beitelfreesmachine voor het o.a. het dieper affrezen van grotere betonvloeren.
 4. Voor het fijn affrezen of opruwen van grotere oppervlakken beschikken wij over een geheel autonoom werkende Sit-On frees met diesel of krachtstroom aandrijving en onboard stofafzuiging.
 1. Met de juiste machine voor elk werk garandeert Moru ook het juiste resultaat! Een grof resultaat voor een overlaging met bijvoorbeeld een nieuwe betonvloer of juist een fijn resultaat voor overlaging met bijvoorbeeld een egaline ter voorkoming van onnodig materiaal verbruik.
 2. Het juiste peil:
  Door gebruik te maken van 3D technieken brengt Moru Schuurservices uw betonvloer op exact het juiste peil! Hierdoor kunnen wij nieuwe en bestaande betonvloeren aanpassen voor elke gewenste toepassing  tot en met een betonvloer met een vlakheid die voldoet aan de DIN 15185 voor hoogbouw magazijnen.

Oppervlakken die wij kunnen frezen

Enkele van de door Moru uitgevoerde frees projecten:

Start typing and press Enter to search