Vlakke beton vloer APK opstelplaats

 In Blog

Moru zorgt voor een vlakke betonvloer op de APK opstelplaats voor het controleren van de koplampafstelling  t.b.v. de APK keuring.

Per i januari 2022 worden er door het RDW nieuwe eisen gesteld aan de opstelplaats van het koplampafstelapparaat.

Om te controleren of de vloer in het keuringsstation voldoet heeft de RDW de afgelopen 1,5 jaar alle vloeren van de keuringsstations gekeurd.

Voor de afgekeurde vloeren geld dat deze vóór 01-01-2022 dienen te worden aangepast en herkeurd.

Moru heeft in de laatste maanden op een flink aantal vloeren de vlakheid gecorrigeerd zodat de erkenninghouders ook na 31-12-2021 de keuringen kunnen blijven uitvoeren. Dit betekent overigens niet meteen dat u als erkenningshouder direct tegen extra kosten aan loopt. Dat hangt af van de situatie in uw werkplaats van zowel de opstelplaats van de te keuren voortuigen als van de opstelplaats van het koplampafstelapparaat.

Vlakheids correctie betonvloer:

Moru heeft alle benodigde techniek in huis voor het uitvoeren van de benodigde correcties aan de vlakheid van (beton) vloeren wanneer deze niet voldoen aan de (nieuwe) vlakheidseisen. Met het toepassen van lasersturings techniek beschikt Moru over een aantal unieke machines welke met grote precisie kunnen worden ingezet bij het corrigeren van horizontale oppervlakken.

Met een combinatie van diamantschaven en diamantschuren, of alleen diamantschuren corrigeert Moru de betonvloer tot op de mm.
De voordelen van deze manier van vloercorrectie zijn: a. een hoge nauwkeurigheid van de correctie, b. een snelle doorlooptijd van de werkzaamheden en dus weinig “downtime” van uw keurings locatie en c. zowel een duurzaam resutlaat als een duurzame methode met nauwelijks belasting van ons milieu.

vlakheidsmeting, 3-d vlakheidsmeting, vlakheids correctie
spoormeting-1
3-D machine sturing, APK, vlakheid opstelplaats tbv koplampafstelling
Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Koplampafstelapparaat