Betonvloer renovatie Parkeergarage Hoog Catharijne

 In Blog

Moru realiseert samen met Ega Floor Tec en Weber-Beamix in opdracht van BAM de renovatie van twee parkeerdekken in een (30 jaar) oude parkeergarage. Deze oude garage werd door de BAM gekoppeld aan de nieuwe garage die onder Hoog Catharijne werd gebouwd.

De betonvloer van de oude garage was in zeer slechte staat. Aan Moru werd gevraagd of wij hier een oplossing voor konden aanleveren. Na overleg met de mensen van Ega Floor Tec hebben wij een oplossing aangeboden aan de aannemer.

Oplossing:
De eindafwerking van de te renoveren vloer moest bestaan uit een oppervlak dat geschikt zou zijn voor het aanbrengen van een coating zoals deze ook in de nieuw gebouwde garage op de nieuwe betonvloeren ging worden toegepast. Hierbij is gekozen voor een cementgebonden gietvloer welke in een dikte van +/- 8 mm ging worden aangebracht.

Ter voorbereiding van het aanbrengen van deze gietvloer moest er echter nog wel iets met de betonvloer gebeuren. 30 jaar gebruik van deze vloeren in een parkeerkelder hadden hun sporen achtergelaten en er waren de nodige schades, delaminaties te zien terwijl de vloeren in het geheel ook zwak waren en bij hechtproeven niet de minimale waarden haalde om de gietvloer op aan te brengen. Bij enkele testen bleek dat nat het verwijderen van de toplaag van de vloeren deze waarden wel werden gehaald. Hiertoe moest echter wel minimaal, afhankelijk van de locatie, 10 tot 20 mm van de vloer worden verwijderd.

De toplaag werd van de betonvloer afgefreesd met een speciale lamellen frees die een zeer strak freesbeeld geeft. Dit is belangrijk om overmatig gebruik van het materiaal voor de gietvloer te voorkomen. Aansluitend werd de betonvloer, afhankelijk van de locatie en toestand van de vloer gestraald of met behulp van diamant gereedschap gefreesd. Na de voorbereidende werkzaamheden heeft Ega Floor Tec hier een prachtige Weber Floor gietvloer aangebracht.

Artikel BAM:
Het project Nieuwbouw Hoog Catharijne (NHC) dat door BAM wordt gerealiseerd betreft een ondergrondse parkeergarage met circa 1.300 parkeerplaatsen, het gedeeltelijk boven de parkeergarage gelegen Entreegebouw (winkels en woningen) en de Catharijneknoop (commerciële en openbare ruimtes).

Het project bestaat uit twee delen:

  • de parkeergarage en inritten (“onderbouw”), dat wordt gebouwd op basis van Engineering & Build;
  • het entreegebouw en de Catharijneknoop (“bovenbouw”), dat wordt uitgewerkt in Bouwteam.

In april 2013 is gestart met de onderbouw. Inmiddels wordt gewerkt op 3 verschillende bouwplaatsen:

  • ter hoogte van het Vredenburgplein is een deel van Hoog Catharijne gesloopt om plaats te maken voor een 5 verdiepingen tellende parkeergarage
  • aan de Rijnkade wordt ter hoogte van het Smakkelaarsveld  gewerkt aan de zg. “Vredenburgknoop”
  • aan de Rijnkade/Catharijnesingel wordt ter hoogte van het Moreelsepark gewerkt aan Inrit Zuid.

Eind 2013 zullen andere deelprojecten worden opgestart.

CORIO Vastgoedontwikkeling is als eigenaar van Hoog Catharijne initiatiefnemer van de herontwikkeling van Hoog Catharijne.

BAM NHC is een gezamenlijk project van BAM Utiliteitsbouw regio Utrecht en BAM Civiel Noordwest. BAM Techniek is hierbij benoemd als co-maker.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Asfalt schuren Skatebaan Westblaak RotterdamVlak schuren betonbaan