3D metingen vergeleken met vlakheidsnormen

 In Blog

Vlakke bedrijfsvloer hoogbouw magazijn klasse DIN 15185De kloof tussen theorie en praktijk gedicht!

Hoe kan een vloer die niet de vereiste hoogte en vlakheid heeft op een zo economische wijze worden hersteld? Door zo
nauwkeurig mogelijk te meten en te berekenen hoeveel hersteld moet worden. Hiervoor heeft Moru samen met haar Belgische collega Concrete Masters software ontwikkeld waarmee de resultaten van een 3D-meting met bestaande vlakheidsnormen kunnen worden vergeleken. Hiermee wordt de kloof tussen theorie en praktijk gedicht.

Zo luidde de aanhef van een artikel in de VTM van mei dit jaar. Bronvermelding: BDU Vakmedia, Wilbert Leistra.

Kostenbesparing:

De samenwerking tussen het Belgische en Nederlandse bedrijf heeft ervoor gezorgd dat ze in hun afzetgebied
de enige zijn die 3D-lasertechniek combineren met de toepassing op machines geschikt voor het bewerken van bedrijfsvloeren met een beperkt toelaatbare vloerlast. “Daarnaast is Moru in staat om een schuurmachine in te zetten die in het zogenoemde Free Movement Area digitaal betonvloeren op hoogte kan schuren en we kunnen de vlakheid van VNA-paden in hoogbouwmagazijnen corrigeren met gebruik van alle technieken die op dit vlak beschikbaar zijn, waarbij een minimale hoeveelheid materiaal wordt weggenomen.
Aan de betreffende internationale norm voldoen, vereist telkens specifieke meetmethoden met elk hun eigen kenmerken. Wanneer je vervolgens de norm zelf als uitgangspunt neemt en je in staat bent om de minimale inspanning te berekenen, maar deze tegelijkertijd in het veld aan te sturen door een 3D-model, dan kun je kosten besparen. Door de verschillende verwijderingstechnieken – frezen, diamantschaven en schuren – te combineren, kan er ook kostenefficiënt worden gewerkt. Hierdoor hoeft namelijk niet alles met de soms dure schuurtechniek worden behandeld. Met dit systeem gebruiken we het schuren uitsluitend om de eventuele laatste millimeters te verwijderen. Voor het verwijderen van grote hoogteverschillen of in de gevallen waarin de vloer later met een ander materiaal wordt overlaagd, kan voor een goedkopere methode worden gekozen, bijvoorbeeld frezen. Dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op!!

Lees hier het hele artikel!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Woonbeton, gepolijste betonvloer